home_icono_01 home_icono_02 home_icono_03
home_icono_01 home_icono_02
Excedencia voluntaria

Excedència voluntària. Reincorporació?

És un dret del treballador que pot ser exercitat sense especificar causa, només requerint-se el compliment d’un mínim d’almenys un any d’antiguitat en l’empresa, i en cas d’haver-se gaudit ja anteriorment una excedència voluntària, han d’haver transcorregut quatre anys des de la seva finalització, tret […]

Trabajadores nocturnos

Jornada per a treballadors nocturns

La jornada de treball dels treballadors nocturns no podrà excedir de 8 hores diàries de mitjana, en un període de referència de 15 dies. Jornada per a treballadors nocturns La jornada de treball dels treballadors nocturns no podrà excedir de 8 hores diàries de mitjana, […]

Cotización 2017

Salari Mínim i Bases de Cotització 2017

Mitjançant aquest Reial decret-llei 3/2016, de 2 de desembre (d’ara endavant, RDL 3/2016), s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. En concret, en l’àmbit laboral i amb efectes des del 3 de […]

Calendario laboral

El calendari laboral I el registre de jornada

La Inspecció de Treball ha decidit intensificar el control del compliment de la normativa del temps de treball. En particular sobre el respecte de la jornada màxima, les hores extraordinàries i sobre la correcta compensació i cotització, en cas que es realitzin. Així, quan els […]

home_icono_03
Demaneu-nos un pressupost
sense compromís

Truqueu-nos al telèfon

934 120 232

o empleneu aquest formulari:

He llegit i accepto l'avis legal

El teu equip d'Assessors i Gestors a Barcelona

El nostre equip de professionals i advocats, amb més de vint anys d'experiència en assessorament i gestió d'empreses, compta amb amplis coneixements en assessoria fiscal, assessoria laboral, comptabilitat, assessoria civil, assessoria mercantil i assegurances.

Tot aquest coneixement el posem a disposició de totes les empreses, autònoms i emprenedors que necessitin un assessorament professional i de confiança, durant tot l'any. Volem ser la teva assessoria i gestoria a tota l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Som a Barcelona, al costat de la plaça de Catalunya. T'esperem!

Més Informació Serveis d'Assessoria i Gestoria