Accés indegut a la desocupació

Acceso indebido al desempleo

Atès que la baixa voluntària no dóna dret a percebre la prestació per desocupació, és habitual que els treballadors que pretenen abandonar l’empresa proposin a l’empresari que “els arregli els papers de l’atur”

El cas més freqüent és la simulació d’un acomiadament disciplinari sense pagament d’indemnització. També és habitual simular un acomiadament objectiu (amb una indemnització de 20 dies de salari per any treballat), o una modificació substancial de condicions després de la qual el treballador sol•licita l’extinció indemnitzada del contracte (amb una indemnització similar). En aquests casos la indemnització no es paga de forma efectiva, sinó que “es fa veure” que es paga.

D’aquesta forma, l’afectat ja pot tramitar la prestació per desocupació. Però aquests casos, lluny de ser neutres, constitueixen un frau a la Seguretat Social (es produeix una “connivència per a l’obtenció indeguda de prestacions”), i poden ser objecte d’importants sancions.

La col•laboració per a l’obtenció de prestacions a les quals no es té dret constitueix una infracció molt greu, que pot ser objecte de multa d’entre 6.251 i 187.515 euros.

Eviti aquest tipus d’acords amb els treballadors. Si algun d’ells li proposa actuar d’aquesta forma i, davant la seva negativa, continua en l’empresa, però comença a disminuir el seu rendiment, acumuli proves que li permetin justificar un eventual acomiadament disciplinari:

o La disminució de rendiment (continuada i voluntària) justificaria aquest acomiadament.

o La pròpia proposta d’infringir la llei és una “conducta maliciosa molt greu”, una transgressió de la bona fe contractual que, en si mateixa, també justifica l’acomiadament disciplinari. Si l’acomiadament queda acreditat per aquesta causa, el treballador no tindrà dret a la prestació per desocupació

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+