06

nov

2020

Ajut de la Generalitat per autònoms de 2.000€

AJUT DE LA GENERALITAT PER AUTÒNOMS

S’estableix un ajut extraordiari i puntual, per un import fix de 2.000 euros, per als autònoms, davant els efectes de la COVID-19.

 

Presentem els requisits i qui poden rebre l’ajuda de la Generalitat a autònoms

S’estableix una ajuda extraordinària i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per als autònoms, persona física o que formin part de microempreses, davant els efectes de les noves mesures adoptades per a fer front a la COVID-19.

Persones beneficiàries

- Les persones treballadores autònomes com a persona física o que tingui fins a 5 treballadors contractats, prenent com a referència el personal que hi havia contracte ininterrompudament durant tot l’any 2019.

- Les persones treballadores autònomes que formin part d’una empresa amb personalitat jurídica. El nombre de socis no pot ser superior a tres, i entre els socis i els treballadors en l’empresa no poden ser més de 6 persones.

No poden sol·licitar l’ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Requisits

La persona sol·licitant ha de complir els següents requisits:

- Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

 – Estar en situació d’alta en el RETA, com a mínim des d’abans de l’1 d’octubre i fins al 31 de desembre 2020.

- La base imposable de l’última declaració de renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.

- El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.


Documentació necessària per a la tramitació

És necessari tenir certificat digital de persona física o l’IDCAT de l’autònom per a poder realitzar la presentació, ja que l’ajuda que ha de tramitar-se per via telemàtica.

El número de compte del banc ha de ser del titular sol·licitant de l’ajuda

Si al sol·licitant autònom li realitzem a Gremicat la declaració de la renda 2019 i portem la gestió laboral i fiscal de la seva empresa o seva com a persona física no haurà d’enviar més documentació.

Si no és el cas, per a saber si li correspon l’ajuda, haurà d’enviar-nos:

- Còpia de la renda 2019

- Còpia de nòmines rebudes i/o Rendiment net de l’activitat (Ingressos menys despeses) de gener a setembre 2020

Acreditació dels requisits

El sol·licitant ha de realitzar una declaració responsablement conforme compleix amb tots els requisits mitjançant la sol·licitud.

L’òrgan instructor pot sol·licitar posteriorment que s’aporti la documentació acreditativa que compleix amb els requisits de la sol·licitud.

Atorgament, pagament i compatibilitat

Aquest ajut s’atorga en un pagament únic.

És compatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinada a la mateixa finalitat.

Quan es pot presentar la sol·licitud?

El dia 6 de novembre de 2020 s’ha publicat la convocatòria en el DOGC i concretament es podrà tramitar la sol·licitud a partir del primer dia hàbil de la seva publicació, és a dir, a partir de les 9h del dilluns 9 de novembre de 2020 i estarà oberta fins que s’acabi el pressupost destinat a l’ajuda. 

Les ajudes s’atorgaran per ordre de presentació.,

Gremicat té un acord de col·laboració amb la consultora CISLE (Centre d’Informació Social Laboral i Empresarial), ofereix serveis orientats en la cerca i tramitació de subvencions per a empreses i autònoms, i assessora a tots els clients de Gremicat sobre totes les subvencions derivades del COVID-19 que vagin sortint.

Poden sol·licitar informació i assessorament sobre aquesta i altres possibles subvencions al nostre col·laborador:

Sr. Joaquín Novales
info@cisle.es
Telf. 630 75 12 59
Portal de l´Angel, 36 Edif. Networkia
08002-Barcelona.
Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+