12

feb

2021

Ajuts ERTO a 31 gener 2021

Ajuts ERTO

Nova línia d’ajuts de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19

Ajuts extraordinaris per a empreses i autònoms amb treballadors en situació d’ERTO

Nova línia d’ajuts de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

Beneficiaris:

Nova línia d’ajudes de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les  petites empreses, microempreses i autònoms amb treballadors a càrrec amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021.

En concret:

- Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

- Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

Import de l’ajut:

Ajut de 2.000 € per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 € per empresa.

Requisits:

- Tenir treballadors ERTO actiu a 31 de gener de 2021.

- Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecto el 31 de desembre de 2020 (Per a fer el càlcul del nombre de treballadors, cal tenir en compte el nombre total de treballadors, independentment del tipus de jornada)

- Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de prevenció de riscos laborals

- En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.

Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa en la sol·licitud, que el beneficiari de l’ajut es compromet a mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte del 31 de desembre de 2020.

És necessari tenir certificat digital d’empresa ja que la presentació de les sol·licituds es realitzarà telemàticament per Canal Empresa.

Termini per a sol·licitar l’ajut:

El tràmit per a sol·licitar aquest ajut s’obrirà el dilluns 15 de febrer de 2021 a les 12h i es podran presentar sol·licituds fins al dilluns 22 de febrer de 2021 a les 12h

Criteris per a atorgar l’ajut:

Sobre la base de criteris de puntuació, es valoraran els criteris següents d’acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

- Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturació en l’exercici 2020, respecte a l’exercici 2019: 0 punts.

- Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte a l’exercici del 2019, es calcularà el percentatge de disminució d’aquesta i es donarà el nombre de punts corresponents en funció d’aquest percentatge: Fins a 100 punts.

En aquells casos en què l’empresa fos creada amb posterioritat a l’1 de gener de 2019, es procedirà per al càlcul de la facturació de la següent manera:

- Empreses creades abans del 30 de setembre 2019: Es tindrà en compte la comparativa de la facturació de l’últim trimestre del 2019 versus la facturació de l’últim trimestre del 2020.

- Empreses creades a partir de l’1 d’octubre del 2019: Es tindrà en compte la comparativa de la mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de l’empresa amb la facturació de gener del 2021.

Gremicat té un acord de col·laboració amb La consultora CISLE (Centre d’Informació Social Laboral i Empresarial), ofereix serveis orientats en la cerca i tramitació de subvencions per a empreses i autònoms, i assessora a tots els clients de Gremicat sobre totes les subvencions derivades del COVID-19 que vagin sortint.

Poden sol·licitar informació i assessorament sobre aquesta i altres possibles subvencions al nostre col·laborador:

 Sr. Joaquín Novales

info@cisle.es
Telf. 630 75 12 59
Portal de l´Angel, 36 Edif. Networkia
08002-Barcelona.

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+