Gestoria per a emprenedors a Barcelona

Assessoria especialitzada en emprenedors

gestoria emprendedores barcelona

Som experts en serveis de gestoria i assessoria per a emprenedors

T’ho posem fàcil.

Sol·licita ara una entrevista per a una proposta personalitzada >

Assessoria per Emprenedors a Barcelona

El departament d’assessoria d’emprenedors facilita a tots els emprenedors els tràmits de principi a fi per a la constitució de tot tipus de societats i la posada en marxa de les mateixes de cara a l’agència tributària.

Aconseguim que l’emprenedor se centri en el seu negoci i s’oblidi de la burocràcia que comporta constituir la seva pròpia empresa.

Estudiem el tipus de societat que més li convingui en funció de les seves necessitats de negoci.

El nostre tracte directe amb el client, amb una plantilla estable, permet que el client sempre estigui atès per professionals d’acreditada formació.

Consultoria Emprenedors: Emprendre un negoci

Coneixem les dificultats i esforços que suposa dur a terme un projecte empresarial. És per això que a Gremicat comptem amb un servei d’assessoria integral adaptat per a emprenedors com tu.
Comptem amb l’experiència que servirà de suport per llançar amb èxit la idea de negoci i resolem tots els dubtes que li sorgeixen en els començaments empresarials a tots els nivells (jurídic, administratiu, legal, etc.). Tindrà un servei d’assessorament i gestió integral fiscal, comptable, jurídic i laboral amb una quota molt especial per a emprenedors.

D’aquesta forma el client se centra en el seu negoci i nosaltres li garantim el suport i assessorament necessari per aconseguir els seus objectius.

Com crear una empresa?

A Gremicat aconsellem tenir en compte els següents aspectes abans de constituir una empresa o crear societat:

• El tipus d’empresa que decideixis constituir ha de respondre a l’activitat comercial que exerciràs.

• Cal pensar i tenir en compte els objectius empresarials, visió de negoci i prospectiva comercial abans de la constitució de l’empresa.

• Reunir els requisits i documents amb temps.

Quins requisits necessita un emprenedor per crear una empresa?

Aquests són els passos per constituir una societat limitada:

1. Realitzar el registre del nom de la societat.

2. Crear un compte bancari que tingui de titular el nom de l’empresa.

3. Redactar i dissenyar els estatuts socials.

4. Anar a Hisenda i donar-se d’alta.

5. Registre mercantil de la societat.

6. Signatura de l’escriptura de constitució.

Des de Gremicat li assessorem a partir del primer pas fins a l’últim i després portant la gestió fiscal, comptable i laboral del seu negoci.

Servei de gestoria per a emprenedors

GREMICAT realitza totes les gestions de l’àrea fiscal, comptable i laboral de la seva empresa com a emprenedor, mantenint-li informat dels canvis en matèria de legislació fiscal, comptable i laboral i posant a la seva disposició les solucions més convenients per una externalització eficaç de l’administració fiscal, comptable i laboral, la qual cosa li aportarà.

1. Serveis de gestió fiscal i comptable:

• Presentació d’impostos mensuals, trimestrals i anuals

• Planificació i organització de la Comptabilitat.

• Elaboració d’informes economicofinancers.

• Gestió d’assentaments comptables, obertura i tancament de l’exercici.

• Legalització i presentació de llibres comptables i comptes anuals.

• Comptabilitat de costos.

• Aplicació estricta del Pla General Comptable.

2. Serveis de gestió laboral:

• Contractes de treball i pròrrogues: assessoria en altes i baixes en la Seguretat Social i a l’INEM.

• Nòmines i assegurances socials.

• Relacions Laborals d’Alta Direcció.

• Cartes d’acomiadament i liquidacions.

• Càlcul d’indemnitzacions per acomiadament.

• Bonificacions a la contractació.

• Gestió d’incapacitats temporals.

• Liquidacions trimestrals i anuals de les retencions de l’IRPF als treballadors.

• Certificats de retencions de l’IRPF i d’empresa.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+