13

des

2017

Calendari festes laborals Catalunya 2018

Calendario fiestas laborales Cataluña 2018

L’any 2018 inclourà 13 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir dues festes locals.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents:

- 1 de gener (Cap d’any).

- 6 de gener (Reis).

- 30 de març (Divendres Sant).

- 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).

- 1 de maig (Festa del Treball).

- 15 d’agost (l’Assumpció).

- 11 de setembre (Festivitat Nacional de Catalunya).

- 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).

- 1 de novembre (Tots Sants).

- 6 de desembre (Dia de la Constitució).

- 8 de desembre (Immaculada).

- 25 de desembre (Nadal)

- 26 de desembre (Sant Esteve).

De les tretze festes esmentades a l’apartat a) hi ha una, a escollir entre el 2
d’abril i el 26 de desembre, que té el caràcter de recuperable. Les altres
dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

Els festius locals de la ciutat de Barcelona per a l’any 2018 són:

 21 de maig: Pasqua Granada
 24 de setembre: Verge de la Mercè

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+