01

ago

2018

Quin contracte és el més adequat per cobrir les vacances de la seva plantilla?

contrato para cubrir vacaciones

Si la majoria dels seus treballadors fan vacances pròximament i vostè necessita cobrir aquestes absències amb nous empleats, formalitzi aquestes contractacions mitjançant un contracte eventual.

Contracte Eventual

Si la majoria dels seus treballadors fan vacances pròximament i vostè necessita cobrir aquestes absències amb nous empleats, formalitzi aquestes contractacions mitjançant un contracte eventual per circumstàncies de la producció. Aquest és el contracte més adequat a causa de la desproporció que hi haurà entre el treball a realitzar i el personal del que disposarà. A més, atès que el període de vacances no suposa una suspensió del contracte sinó una interrupció de la prestació de serveis procedeix formalitzar aquest contracte i no el d’interinitat (aquest contracte serveix per cobrir l’absència d’un treballador amb reserva de lloc de treball, com en cas de IT o de baixa per maternitat o paternitat). Per tant:

· Quan es prepari el contracte, s’haurà d’indicar que la causa de la temporalitat és la de cobrir els períodes de vacances del personal fix, i especificar amb exactitud quins períodes es cobriran i quins seran els treballadors substituïts. No és vàlid indicar de forma genèrica que el contracte serveix per “substituir a empleats en vacances”.
· S’haurà d’assegurar que la durada del contracte sigui la mateixa que la durada de les vacances dels substituïts.

Si no es compleix amb tots dos requisits, els substituts al·legaran que el contracte és fraudulent i, al seu terme, podran demandar per acomiadament improcedent.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+