Assessorament per Delicte d’Administració Deslleial

Advocats Delicte d'Administració Deslleial a Barcelona

delito administracion desleal

Si necessita assessorament sobre qualsevol aspecte relacionat amb els delictes d’administració deslleial o fraudulenta no dubti a posar-se en contacte amb el nostre despatx,

la primera visita és gratuïta. >

Delicte d’Administració Deslleial

El delicte d’administració deslleial o fraudulenta és aquell en el qual “Els administradors de fet o de dret o els socis de qualsevol societat constituïda o en formació, que en benefici propi o d’un tercer, amb abús de les funcions pròpies del seu càrrec, disposin fraudulentament dels béns de la societat o contreguin obligacions a càrrec d’aquesta causant directament un perjudici econòmicament avaluable als seus socis, dipositaris, compte partícips o titulars dels béns, valors o capital que administrin, seran castigats amb la pena de presó de sis mesos a quatre anys, o multa del tant al triple del benefici obtingut».

La conducta típica en aquest delicte consisteix en l’abús de les funcions pròpies del càrrec que es concreta en la disposició fraudulenta dels béns de la societat i a contreure obligacions a càrrec d’aquesta.

Amb la reforma del Codi Penal, exercida per la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març, s’emprenia la reforma de la regulació d’aquest delicte. Passava en aquesta forma de ser delicte societari en exclusiva, a ser delicte patrimonial. Així les coses, es pot cometre administració deslleial tant en els àmbits societaris com fora d’ells. De tal manera que les víctimes no solament ho seran persones jurídiques sinó també físiques. La veritat és que el Codi Penal de 1995 deixava aquest delicte en l’esfera mercantil i societària, si ben era més que evident que era un delicte patrimonial. Amb la reforma podem dir que estem en la mateixa línia que altres legislacions europees, la qual cosa en ocasions és una alegria.

Protecció del patrimoni

La regulació del delicte d’administració deslleial tendeix a la protecció del patrimoni, de tota persona que cedeix l’administració del seu patrimoni a un tercer. Ja sigui persona individual o una empresa o societat. Inclou també a tots aquells que per una decisió judicial veuen el seu patrimoni posat sota l’administració d’un tercer. Què persegueix la regulació d’aquest delicte?,

- Es busca sancionar o castigar al que s’extralimiti en les seves funcions d’administrador del patrimoni d’un altre,
– La salvaguarda de la tenacitat del càrrec d’administrador en interès de l’administrat.

Què persegueix el delicte d’administració deslleial

Aquesta nova regulació està perseguint el castigar alguns comportaments il•lícits en l’administració del patrimoni d’un tercer. Recordem, ja sigui persona física o jurídica.

La jurisprudència ha assentat que s’incorre en el delicte d’administració deslleial quan l’administrador perjudica patrimonialment l’empresa que administra. O la institució o persona de la qual administra el seu patrimoni. Per a això l’administrador dedica els fons que administra a finalitats que no són els preestablerts o adequats per a la seva missió. Aquesta consideració és important, doncs no és necessari per a aquest tipus de delicte que els fons acabin engrossint el patrimoni de l’administrador. Quan aquest ha infringit el deure de fidelitat envers qui administra, i existeixen evidències que s’ha perjudicat al seu administrat.

Els advocats del departament penal de Gremicat estan especialitzats en la defensa individual i de corporacions en tot tipus de delictes econòmics i d’empresa, havent intervingut en múltiples processos relacionats amb el delicte d’administració deslleial o fraudulenta.

Si necessita assessorament sobre qualsevol aspecte relacionat amb els delictes d’administració deslleial o fraudulenta no dubti a posar-se en contacte amb el nostre despatx, la primera visita és gratuïta.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+