28

mar

2018

Exempció de tributació dels Xecs restaurant

exencion-tributacion-cheques-restaurante

Des de l’1 de gener de 2018 els xecs restaurant estan exempts de tributar en l’IRPF fins a un topall d’11 euros diaris.

Fins a 2017 només estaven exempts fins a 9 euros. En tot cas, han de complir-se determinats requisits previstos en la normativa d’aquest impost

Els requisits establerts son els següents:

o Els xecs han d’estar numerats i expedir-se de forma nominativa i intransmissible.

o Només poden ser utilitzats en establiments d’hostaleria i en dies laborables per a l’empleat.

o El seu import no pot ser reemborsat, i les quanties no consumides un dia no poden acumular-se a un altre dia.

o L’empresa haurà de portar una relació dels xecs lliurats a cada treballador.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+