03

mai

2017

Fals autònom o relació laboral encoberta

Falso autonomo

La seva empresa necessita contractar a un treballador i per estalviar-se les despeses de Seguretat Social ha pensat a contractar a un autònom que assumeixi el cost de les seves cotitzacions.

Sap que aquesta forma d’actuar pot ser il·legal?

Si la seva empresa recorre a un autònom i la relació entre ambdues parts compleix les característiques d’una relació laboral, el seu empleat serà un “fals autònom”. Les notes que determinen l’existència d’una relació laboral entre tots dos són les següents (per molt que hagin signat un contracte mercantil):

-Dependència. Vostè controla les tasques de l’autònom, li dóna ordres i fixa el seu horari. Doncs bé, això demostra que l’autònom és un subordinat més. Si a més li paga una nòmina més o menys fixa i li concedeix els mateixos dies de vacances que a la resta de la plantilla, la dependència encara serà més clara.

-Alienitat. Una altra nota que acredita l’existència d’una relació laboral és que vostè assumeix els beneficis i els riscos derivats del treball de l’autònom. Així succeeix, per exemple, si contracta a un comercial que utilitza la infraestructura i les eines de la seva empresa (com un telèfon mòbil i un vehicle).

Si es compleixen aquestes notes, el contracte mercantil serà fraudulent i caldrà considerar a l’autònom com un treballador indefinit més de la seva empresa. Si es troba en aquesta situació, el “fals autònom” podrà reclamar:

-Les cotitzacions a la Seguretat Social dels quatre anys anteriors. Haurà d’assumir tant la quota patronal com la quota obrera. Això, amb un recàrrec del 20%.

-Les diferències salarials no cobrades respecte als sous marcats pel conveni col·lectiu per al seu grup professional.

-El cobrament d’una indemnització per acomiadament improcedent, quan vostè decideixi finalitzar la relació mercantil. A més, haurà de computar una antiguitat des del seu primer dia en l’empresa.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+