07

mar

2018

LA FORMACIÓ ES COBRA COM A HORA EXTRA

La formación se cobra como hora extra

Tota la formació obligatòria ha de ser impartida dins de les hores de jornada màxima anual. Si el temps és superat per aquesta formació, s’entendrà com un excés de jornada. Així, l’empresari haurà de retribuir aquest temps com a hores extres, que retribueixen les hores de treball.

L’Audiència Nacional, en Sentència de 18 de setembre de 2017, estableix que el personal “tècnic de manteniment de les aeronaus” ha de cobrar la seva formació -quan suposi un excés de la seva jornada- al preu de l’hora extra estipulat en el seu conveni col•lectiu.

La decisió subratlla que “fora del temps de treball, l’empleat no està a la disposició de l’empresari i és lliure per decidir quines són les seves activitats i com organitza el seu temps, alguna cosa que pertany a la seva total esfera de llibertat i dignitat personal i el desconeixement de la qual vulnera els més elementals drets fonamentals de la persona”. No obstant això, explica que el treballador està obligat a assistir a aquelles accions formatives promogudes o impartides per l’empresa a fi d’obtenir una determinada especialització o una més àmplia formació professional, sempre que es realitzi dins de jornada“.

D’aquesta manera, l’Audiència Nacional conclou que tota la formació obligatòria ha de ser impartida dins de les hores de jornada màxima anual. Si el temps és superat per aquesta formació, s’entendrà com un excés de jornada. Així, l’empresari haurà de retribuir aquest temps com a hores extres, que retribueixen les hores de treball efectiu que, dins del màxim legal, puguin realitzar els treballadors en excés de la jornada laboral ordinària que ha estat pactada.

L’Audiència Nacional rebutja que l’empresa pugui obligar al treballador a realitzar unes determinades accions formatives fora del seu temps de treball, en el temps de descans no retribuït. “Si l’activitat formativa és imposada com a obligatòria per l’empresa, llavors o és considerada com a temps de treball o és il•legítima i la solució ha de ser la primera”, conclou la sentència de l’Audiència.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+