Notícies

Jornada per a treballadors nocturns

Trabajadores nocturnos

La jornada de treball dels treballadors nocturns no podrà excedir de 8 hores diàries de mitjana, en un període de ref[...]

Salari Mínim i Bases de Cotització 2017

Cotización 2017

Mitjançant aquest Reial decret-llei 3/2016, de 2 de desembre (d’ara endavant, RDL 3/2016), s’adopten mesure[...]

El calendari laboral I el registre de jornada

Calendario laboral

La Inspecció de Treball ha decidit intensificar el control del compliment de la normativa del temps de treball. En part[...]

11

GEN

2017

Jornada per a treballadors nocturns

Trabajadores nocturnos

La jornada de treball dels treballadors nocturns no podrà excedir de 8 hores diàries de mitjana, en un període de referència de 15 dies. [texto_central] Jornada per a treballadors nocturns La jornada de treball dels treballadors nocturns no podrà excedir de 8 hores diàries de mitjana, en un període de referència de 15 dies. Dits (...)

+ Info

04

GEN

2017

Salari Mínim i Bases de Cotització 2017

Cotización 2017

Mitjançant aquest Reial decret-llei 3/2016, de 2 de desembre (d'ara endavant, RDL 3/2016), s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. [texto_central] En concret, en l'àmbit laboral i amb efectes des del 3 de desembre de 2016 (DF3ª RDL 3/2016), s'estableixen les següents mesures: (...)

+ Info

28

DEC

2016

El calendari laboral I el registre de jornada

Calendario laboral

La Inspecció de Treball ha decidit intensificar el control del compliment de la normativa del temps de treball. En particular sobre el respecte de la jornada màxima, les hores extraordinàries i sobre la correcta compensació i cotització, en cas que es realitzin. [texto_central] Així, quan els inspectors i sotsinspectors realitzen les seves corresponents visites per controlar aquesta(...)

+ Info

21

DEC

2016

La retribució del cònjuge del titular de l'activitat com a despesa deduïble

Retribucion del conyuge

La DGT, a consulta sobre tractament fiscal de la retribució del cònjuge titular de l'activitat empresarial, entén que aquesta retribució té la consideració de despesa deduïble sempre que sigui possible demostrar que el cònjuge treballa en règim de dependència laboral. [texto_central] ​​Entén l'òrgan directiu que serà despesa deduïble la retribució que satisfà al seu còn(...)

+ Info