Notícies

Arrendament d’apartaments turístics: Exempció o no d’IVA?

Arrendamiento de apartamentos

L’arrendament per períodes de temps d’habitatges o part de les mateixes, sense prestar cap servei propi de [...]

Plusvàlua en vendes d’habitatges amb pèrdues

Plusvalia en venta de viviendas

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional i ha anul·lat parcialment el pagament de l’impost sobre l[...]

Augment de la base mínima de cotització d’autònoms

Cotizacion autonomos

En data 28 de juny de 2017 s’ha publicat al BOE l’augment de la base mínima de cotització del Règim Espec[...]

19

JUL

2017

Arrendament d'apartaments turístics: Exempció o no d'IVA?

Arrendamiento de apartamentos

L'arrendament per períodes de temps d'habitatges o part de les mateixes, sense prestar cap servei propi de la indústria hotelera i limitant-se a posar a la disposició de l'arrendatari l'habitatge, qui ho destina per al seu ús exclusiu com a habitatge, està exempta de l'IVA. [texto_central] Una persona física adquireix un apartament turístic i, tot seguit, ho cedeix en explotació (...)

+ Info

12

JUL

2017

Plusvàlua en vendes d'habitatges amb pèrdues

Plusvalia en venta de viviendas

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional i ha anul·lat parcialment el pagament de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua municipal, en les vendes d'habitatges amb pèrdues, per la qual cosa el propietari que vengui la seva casa per menys diners del que va pagar en adquirir-ho no haurà d'abonar aquest tribut. [texto_central] (...)

+ Info

05

JUL

2017

Augment de la base mínima de cotització d'autònoms

Cotizacion autonomos

En data 28 de juny de 2017 s'ha publicat al BOE l'augment de la base mínima de cotització del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. [texto_central] Aquesta nova base mínima de cotització se situa en els 919,80 € mensuals, quan fins al moment la base mínima se situava en 893,10 € mensuals sent un creixement del 3%. L'aut(...)

+ Info

03

JUL

2017

El SII ja està en vigor

Suministro inmediato de información

El nou sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII) ja està en vigor des de l'1 de juliol de 2017. Presentació dels llibres registre de l'IVA per via electrònica a través de la AEAT. [texto_central] Obligatori per a: -Grans empreses (facturació superior a 6.010.121,04€ a l’any anterior) (...)

+ Info