Notícies

Nova llei de Patents

Ley de patentes

El proper 1 d’abril de 2017 entrarà en vigor la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents. Aquesta llei harmonitz[...]

Acord de col·laboració amb GRUPO OVB

colaboracion grupo ovb

En els últims mesos alguns clients del despatx han mostrat molt interès en la necessitat de poder rebre assessorament [...]

Declaració béns estranger (Model 720)

Declaración bienes extranjero (Modelo 720)

Abans del 31 de març ha de presentar-se la declaració model 720, informant dels béns que es tinguin a l’estrang[...]

22

MAR

2017

Nova llei de Patents

Ley de patentes

El proper 1 d'abril de 2017 entrarà en vigor la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents. [texto_central] Aquesta llei harmonitza els requisits i procediments de concessió amb la de la majoria dels països industrialitzats, donant més seguretat i força legal als registres concedits. Les principals novetats són: (...)

+ Info

21

MAR

2017

Acord de col·laboració amb GRUPO OVB

colaboracion grupo ovb

En els últims mesos alguns clients del despatx han mostrat molt interès en la necessitat de poder rebre assessorament financer per part d'alguna empresa especialitzada en aquest sector que pogués col·laborar amb el nostre despatx i de la qual tinguéssim alguna referència. [texto_central] A partir d'aquesta necessitat ens hem posat en contacte amb algunes de les empreses especialistes (...)

+ Info

20

MAR

2017

Declaració béns estranger (Model 720)

Declaración bienes extranjero (Modelo 720)

Abans del 31 de març ha de presentar-se la declaració model 720, informant dels béns que es tinguin a l'estranger. [texto_central] Tenen aquesta obligació les persones físiques residents a Espanya així com les societats i entitats residents i els establiments permanents d'entitats estrangeres. Els béns i drets a declarar són els següents: a) Comptes bancaris de les quals siguem titulars o beneficiaris, o en les quals figurem com autoritza(...)

+ Info

15

MAR

2017

Les nòmines en suport informàtic

Nominas

Les empreses poden lliurar als seus treballadors les nòmines en suport informàtic. [texto_central] El Tribunal Suprem, Sala Social, en sentència d'1 de desembre de 2016 (recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 3690/2014), entén que el lliurament al treballador del rebut individual justificatiu del pagament del salari ha de fer-se en el model corresponent, però no s'e(...)

+ Info