Notícies

Herència: No es posen d’acord els hereus

Herencia: no se ponen de acuerdo los herederos

Per desgràcia és bastant freqüent que al moment de rebre una herència els hereus no es posin d’acord en com re[...]

Exempció de tributació dels Xecs restaurant

exencion-tributacion-cheques-restaurante

Des de l’1 de gener de 2018 els xecs restaurant estan exempts de tributar en l’IRPF fins a un topall d’[...]

Contractar familiars: Bonificació per a l’autònom

contratar-familiares-bonificacion-para-el-autonomo

Entre les mesures que van entrar en vigor de forma immediata després de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autòno[...]

18

JUL

2018

Nou model 179 de declaració informativa sobre els lloguers turístics

declaracion informativa alquileres turisticos

Serà aplicable a la presentació del model 179, en relació amb les cessions d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques realitzades a partir d'1 de gener de 2018. [texto_central] Declaració Informativa sobre les cessions d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques L'Ordre HFP/544/2(...)

+ Info

13

JUL

2018

Novetats de Pressupostos Generals de l'Estat 2018

Ley Presupuestos Generales del Estado 2018

El dimecres 4 de juliol de 2018 s'ha publicat al BOE la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, amb novetats rellevants en pensions públiques, pensió de viduïtat…   Pensions Públiques Les pensions públiques no podran sup(...)

+ Info

11

JUL

2018

Despeses Bancàries per retard en el pagament de la nòmina

gastos bancarios retraso nomina

L'empresari té obligació d'assumir els perjudicis que es generin pel retard en el pagament de la nòmina als seus empleats. Així ho determina en una recent sentencia el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Canàries. [texto_central] L'empresa ha de pagar les despeses bancàries que generi el retard de la nòmina (...)

+ Info

27

JUN

2018

Dietes de manutenció exemptes de tributació en IRPF

dietas exentas irpf

Les assignacions en concepte de dietes per manutenció per causa de desplaçament del treballador a un municipi diferent del seu lloc de treball habitual i del que constitueixi la seva residència, quedaran exceptuades de gravamen per l'IRPF. [texto_central] Dietes de manutenció exemptes de tributació en IRPF (...)

+ Info