Notícies

Reclamar Impost de “plusvàlua municipal”

Plusvalia municipal

La configuració actual de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (d’[...]

El calendari laboral ha d’exposar-se en tots els centres de treball

Calendario

D’acord amb l’art. 34.6 de l’Estatut dels Treballadors, una de les obligacions que han de complir les [...]

Registre de jornada: Canvi de criteri

Registro horario trabajadores

Registre de jornada: Canvi de criteri per a treballadors a temps complet. Una recent sentència del Tribunal Suprem ha d[...]

19

ABR

2017

Reclamar Impost de “plusvàlua municipal”

Plusvalia municipal

La configuració actual de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (d'ara endavant, “IIVTNU”), més conegut com l'impost de “plusvàlua municipal”, té els dies comptats. [texto_central] Aquest tribut local grava teòricament la revaloració dels immobles al moment de la venda, no obstant això, la seva fórmula de càlcul provoca que s'exigeixi el se(...)

+ Info

12

ABR

2017

El calendari laboral ha d'exposar-se en tots els centres de treball

Calendario

D'acord amb l'art. 34.6 de l'Estatut dels Treballadors, una de les obligacions que han de complir les empreses a cada centre de treball és l'exposició del calendari laboral. [texto_central] Aquest calendari ha d'estar en un lloc visible perquè tots els empleats puguin tenir accés a ell. El calendari laboral ha de ser reemplaçat cada any i ha de con(...)

+ Info

11

ABR

2017

Registre de jornada: Canvi de criteri

Registro horario trabajadores

Registre de jornada: Canvi de criteri per a treballadors a temps complet. [texto_central] Una recent sentència del Tribunal Suprem ha declarat que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i només han de portar un registre d'hores extres realitzades. (...)

+ Info

05

ABR

2017

Bases Cotització autònoms 2017

Cotizacion autonomos

Al gener de 2017 davant la falta de Pressupostos Generals de l'Estat el Govern ha congelat les bases de cotització mínimes i màximes d'autònoms (a excepció dels autònoms societaris) [texto_central] Per la qual cosa continuaran com en 2016, any en què va haver-hi un increment del 1% per a la base mínima i del 0,25% per a la base màxima. Per tant,(...)

+ Info