13

set

2017

Pensió de viduïtat de parelles de fet

Pension de viudedad

Els Beneficiaris seran les parella de fet supervivent. Coneix els requisits.

Requisits:

- Defunció posterior al 1-1-08

- No estar impedit per contreure matrimoni

- Sense vincle matrimonial amb una altra persona

- Convivència estable i notòria durant 5 anys ininterromputs immediatament anteriors a la defunció. La convivència pot acreditar-se, a més de mitjançant el certificat d’empadronament, per qualsevol altre mitjà de prova.

Ha d’acreditar:

1. Registre de la parella de fet almenys 2 anys abans de la defunció. En registre de parelles de fet autonòmic o d’ajuntament o en document públic. No es reconeix a parelles de fet no inscrites (TS 16-7-13). No obstant això, s’ha reconegut a una parella de fet catalana no inscrita perquè a la data del fet causant el requisit era d’impossible compliment (Jutjat Social 33 Barcelona 6-4-17)

2. ingressos del supervivent durant l’any natural inferiors a:

-el 50% de la suma d’ingressos propis i del causant, o el 25% sense no existeixen fills comuns amb dret a pensió d’orfandat.

-1,5 vegades el SMI + 0,5 vegades el SMI per cada fill comú amb dret a pensió d’orfandat.

Concurrència de beneficiaris:

En quantia proporcional al temps de convivència amb el causant;
es garanteix el 40% al cònjuge o parella de fet supervivent.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+