23

mai

2018

Permisos retribuïts per matrimoni, naixement d’un fill o defunció

permisos retribuidos

El TS (Tribunal Suprem) canvia la seva doctrina sobre l’inici del període de gaudi dels permisos per matrimoni, naixement de fill i defunció de familiar, passant a ser des del primer dia laborable.

Els permisos retribuïts per matrimoni, naixement d’un fill o defunció d’un familiar començaran a comptar-se a partir del primer dia laborable del fet en si, encara que aquest succeeixi en jornada festiva. És a dir, que, si la defunció d’un familiar es produeix un divendres, el permís de dos dies començarà a comptar a partir del següent dilluns, i no el cap de setmana com venia succeint en la majoria dels casos.

Així ho ha dictaminat la Sala Social del Tribunal Suprem, en la seva sentència del 13 de febrer de 2018, quan interpreta el que diu el conveni col•lectiu, objecte de litigi, que és el regulador de les activitats de Contact Center, en concret en ocasió de matrimoni, naixement de fill i defunció de familiar, i l’ET i assenyala que “la rúbrica del precepte convencional ‘permisos retribuïts’ ens mostra que els permisos es concedeixen per al seu gaudi en dies laborables, doncs en dies festius no cal demanar-los perquè no es treballa”, un fet corroborat -subratlla l’Alt Tribunal- per la literalitat del conveni i de l’ET que parla de “absentar-se del treball amb dret a retribució”, la qual cosa evidencia -segons els magistrats- que “el permís es dóna per absentar-se en dia laborable, doncs en dia festiu no cal”.

Es tracta d’una sentència que resol la problemàtica suscitada per un cas concret, però que sens dubte és *extrapolable al qualsevol cas en què es debati sobre la data d’inici del gaudi d’un permís “amb dret a retribució”, de tal manera que, en tots ells, i no només en supòsits com els llistats als apartats a) b) i d) del conveni col•lectiu jutjat, el primer dia de gaudi haurà de ser laborable.

Ara hem d’estar a l’espera de la confirmació jurisprudencial amb una nova sentència.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+