22

nov

2017

Pot l’empresa difondre la sanció imposada a un empleat?

¿Puede la empresa difundir la sanción impuesta a un empleado?

La sentència núm. 381/2017, d’1-3- 17, del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, ha admès la licitud de tal conducta empresarial, donant valor a certes circumstàncies que en el cas concret neutralitzarien una eventual vulneració de drets fonamentals.

L’empresa havia sancionat al treballador amb 21 dies de suspensió d’ocupació i sou, i posteriorment va fer constar en els quadrants horaris, després del nom del treballador, les lletres “SAN”. A aquest quadrant accedien els treballadors,l’administració de l’empresa i el personal de recursos humans.

La Sala no aprecia una vulneració del prestigi professional i intimitat del treballador, però es cuida de basar la seva conclusió en tres extrems molt concrets (pel que cal col·legir que la seva absència podria haver justificat la solució contrària):

a) Difusió en l’àmbit estrictament laboral: No existeix constància que els quadrants hagin estat coneguts per persones alienes a l’empresa, sinó pels qui havien de tenir coneixement de la sanció imposada.

b) Omissió del motiu de la sanció: En constar tan sol una referència a la mateixa sense indicar la seva causa, queda minvat el possible menyscabament en el prestigi professional del treballador.

c) Absència de conseqüències professionals negatives: El que s’inclogués l’esment a la sanció en els referits quadrants no ha afectat negativament al treballador en la seva activitat professional.

Al marge que en aquest cas la conducta empresarial hagi quedat judicialment confirmada, es tracta d’un terreny espinós, com l’és tota confrontació amb drets fonamentals.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+