28

jun

2017

Publicar la fotografia d’una persona treta del seu compte de Facebook

publicar fotos facebook

El Tribunal Suprem estableix que publicar la fotografia d’una persona treta del seu compte de Facebook exigeix el seu consentiment exprés.

El Ple de la Sala primera civil del Tribunal Suprem va resoldre a favor d’un home que va denunciar la publicació de les seves fotos en un diari tretes sense el seu consentiment de Facebook, condemnant al mitjà de comunicació a indemnitzar-lo amb 15.000 €, per suposar una violació al seu dret d’imatge.

El Tribunal Suprem constata que el diari no va publicar una fotografia del demandant, mentre que víctima del fet delictiu objecte del reportatge, obtinguda en el lloc dels fets, sinó que el diari la va obtenir del compte de Facebook del demandant, doncs es tractava d’una fotografia accessible als internautes.

Doncs bé, amb claredat, el Suprem es mostra contrari a la utilització d’una imatge obtinguda d’una xarxa social o blog, sense consentiment del titular. Diu, en aquest sentit: “que en el compte obert en una xarxa social a Internet, el titular del perfil hagi “pujat” una fotografia seva que sigui accessible al públic en general, no autoritza a un tercer a reproduir-la en un mitjà de comunicació sense el consentiment del titular, perquè tal actuació no pot considerar-se una conseqüència natural del caràcter accessible de les dades i imatges en un perfil públic d’una xarxa social a Internet.

La finalitat d’un compte obert en una xarxa social en Internet és la comunicació del seu titular amb tercers i la possibilitat que aquests tercers puguin tenir accés al contingut d’aquest compte i interactuar amb el seu titular, però no que pugui publicar-se la imatge del titular del compte en un mitjà de comunicació”.

No es pot considerar la sostracció de les seves dades com a natural en l’accessibilitat, encara que aquests siguin d’un perfil públic, ja que la veritable fi de la xarxa és interactuar amb tercers a través de la mateixa, mai la divulgació de les seves dades personals per a altres finalitats sense consentiment previ, assenyala el Suprem.

Continua dient que el fet de la publicació de la seva imatge al públic en general o agregats en una determinada Xarxa Social (Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram…etc), encara que aquest la tingui oberta al públic no porta implícita autorització alguna per fer ús de les seves fotografies o divulgar-les de forma diferent a l’expressada per la persona.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+