Reclamació per acomiadament disciplinari

reclamacion-despido-disciplinario

Els nostres Advocats Laboralistes, especialitzats en Dret Laboral, li podran oferir els nostres serveis professionals per reclamar contra l’acomiadament disciplinari.

Te lo ponemos fácil.

La primera visita es gratuita, solicita información >

Acomiadament Disciplinari, és aquell que es produeix per un incompliment greu per part del treballador, dels seus deures o obligacions.

A més, ha de donar-se que aquest comportament hagi estat deliberat o negligent.

Si el teu acomiadament és disciplinari i creus que és injust i no està justificat, has de reclamar per defensar els teus drets i no perdre els teus diners.

Els nostres Advocats Laboralistes, especialitzats en Dret Laboral, li podran oferir els nostres serveis professionals per reclamar contra l’acomiadament disciplinari.

Pot tractar-se d’un Acomiadament Disciplinari Improcedent?

Si t’han acomiadat, i t’han dit que es tracta d’un acomiadament disciplinari, deus abans de res informar-te.

Pot tractar-se d’un acomiadament improcedent i el que volen és, no pagar-te la indemnització que et correspon.

Conseqüències de l’Acomiadament Disciplinari

L’acomiadament disciplinari suposa dues conseqüències importants:

• El treballador amb acomiadament disciplinari no rep indemnització laboral.

• No és necessari l’avís previ per part de l’empresa.

Com veus, l’acomiadament disciplinari suposa una important conseqüència per a tu, no rebràs cap indemnització.

D’altra banda, la teva empresa no està obligada a donar-te preavís del teu acomiadament.

Causes per les quals et poden acomiadar disciplinàriament

Segons diu l’article 54 de l’Estatut dels Treballadors, perquè la teva empresa pugui acomiadar-te de forma disciplinària, ha de donar-se una de les següents causes:

• Faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat al treball.

• Indisciplina o desobediència en el treball, de caràcter greu i injustificat per part del treballador.

• Ofenses verbals o físiques a l’empresari o a les persones que treballin en l’empresa

• Transgressió de la bona fe contractual, així com abús de confiança (ús de materials de l’empresa en benefici propi, accions que causin dany a la imatge de l’empresa, engany a clients, cobrament indegut de quantitats, etc.)

• Disminució continuada i voluntària en el rendiment del treball

• Embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteixen negativament en el treball

• Assetjament a l’empresari o a les persones que treballen en l’empresa per raons discriminatòries

Els Convenis Col•lectius poden establir més conductes que constitueixin faltes molt greus sancionables amb l’acomiadament disciplinari.

Acomiadament Disciplinari improcedent

En primer lloc, la teva empresa ha de provar que s’han donat les causes que puguin justificar el teu acomiadament com a disciplinari.

En alguns casos, com el de baix rendiment voluntari, són molt difícils de demostrar davant un tribunal; pel que, si denuncies el teu acomiadament, tens moltes possibilitats de guanyar i així poder cobrar la teva indemnització.

La teva empresa, a més, ha de complir amb una sèrie de tràmits i requisits que assenyala l’article 55 de l’estatut dels treballadors. Pel que, si no ho ha fet correctament, també es pot reclamar el teu acomiadament disciplinari per defecte de forma.

Quant temps tinc llavors, per denunciar el meu acomiadament disciplinari, perquè sigui declarat improcedent i pugui cobrar la indemnització que em correspon?

Termini per Denunciar un fals Acomiadament Disciplinari

El termini per reclamar per acomiadament disciplinari, en tots els casos, és de 20 dies hàbils. Això és, sense comptar, ni dissabtes, ni diumenges, ni festius.

La primera visita és gratuïta.

Per a qualsevol consulta truqui a GREMICAT, al telèfon 93.412.02.32

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+