29

jul

2020

Reclamació de la legítima en herències

reclamació de la legítima

La legítima per part de qui ha de fer testament és una limitació a la seva capacitat de testar ja que per llei existeix l’obligació de reservar una quarta part dels béns als legitimaris.

A Catalunya una persona en fer testament només pot decidir sobre 3/4 parts de l’herència.

 

Quant als legitimaris, és a dir, els fills del causant o pel cas de no tenir descendència els pares, és el mínim per rebre d’una herència. Així doncs, el mínim a rebre és una quarta part de l’herència dividida pel nombre total de legitimaris.

En el cas de tenir fills el causant, la quarta part dividida pel nombre de fills, fins i tot d’aquells que puguin ser nomenats hereus. Si un dels fills hagués mort, la seva descendència ho substitueix.

En els supòsits en els quals el legitimari hagi estat desheretat o que directament no se li hagi abonat la legítima una vegada oberta la successió o que entengui que el valor total atorgat al cabal hereditari és inferior al que realment tenia –motiu pel qual la seva quota de legítima és inferior a la que li correspondria amb una altra valoració-, té la possibilitat de reclamar judicialment la seva quota de legítima contra l’hereu o hereus del causant.

Cal aclarir que el pagament de la legítima l’ha de realitzar l’hereu o la persona que el causant hagi establert en el seu testament, en aquest cas per als supòsits de tractar-se d’una successió testada, podent-se abonar en béns de l’herència o en diners, encara que no hi hagi en l’herència.

Quan es pot reclamar la Legítima?

En tot cas, la Legítima es pot atribuir a través del nomenament d’hereu, l’estipulació d’un llegat o de qualsevol altra forma, existint l’excepció que la legítima es pot abonar durant la vida del causant mitjançant determinades atribucions particulars realitzades en un temps concret.

Fins i tot realitzant un testament, el testador ha de respectar la quota de legítima que ha de deixar als legitimaris, tret que, de manera expressa i motivada, deshereti al legitimari.

Si necessita assessorament sobre qualsevol aspecte relacionat amb una reclamació de legítima no dubti a posar-se en contacte amb el nostre despatx.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+