11

abr

2017

Registre de jornada: Canvi de criteri

Registro horario trabajadores

Registre de jornada: Canvi de criteri per a treballadors a temps complet.

Una recent sentència del Tribunal Suprem ha declarat que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i només han de portar un registre d’hores extres realitzades. Així doncs, aquesta sentència va en contra de la interpretació seguida per la Inspecció de Treball, que fins ara obligava a registrar la jornada de tots els empleats. La conseqüència principal d’aquesta sentència és que no s’ha de portar un registre de jornada diària dels treballadors contractats a jornada completa.

Segons el Tribunal Suprem, l’empresa només té les següents obligacions:

- Ha de registrar la jornada dels empleats contractats a temps parcial.

- Ha de portar el registre de les hores extres realitzades.

- Ha de comunicar a final de mes a l’empleat i als representants dels treballadors el nombre d’hores extres realitzades (en cas d’haver-se efectuat)

Els arguments del Tribunal Suprem en la seva sentència són els següents:

- El deure de registrar la jornada apareix en l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors. No obstant això, aquest article 35 només regula les hores extraordinàries. En aquest sentit, si la llei volgués obligar a registrar la jornada dels treballadors, aquesta obligació apareixeria en l’article 34, el qual regula la jornada de treball.

- Així mateix, l’article 12.4 de l’Estatut sí que obliga a registrar la jornada dels contractes a temps parcial. Per tant, si l’article 35.5 obligués a tots els contractes, l’article 12.4 seria innecessari.

- Altres normes sí que obliguen expressament a registrar la jornada en supòsits especials. Per exemple: la dels treballadors de la marina mercant.

- D’altra banda, la finalitat de la norma és el control de la realització d’hores extres, però no implantar un control de la jornada ordinària.

- Aquesta interpretació de la norma s’ajusta a allò disposat per la normativa comunitària sobre la jornada laboral.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+