08

ago

2018

Convé Sol·licitar la Targeta Sanitària Europea?

tarjeta sanitaria europea

Si té previst desplaçar-se a un país de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa (per exemple, durant les seves vacances), li convé disposar de la targeta sanitària europea.

Targeta Sanitària Europea

Aquesta targeta li permet accedir a l’atenció sanitària pública durant una estada temporal en qualsevol d’aquests països, en les mateixes condicions que les persones d’aquest país. Això, amb independència que l’objecte de l’estada a l’estranger sigui el turisme, una activitat professional o els estudis.

La targeta sanitària europea, la validesa de la qual és de dos anys, es pot sol•licitar de la següent manera:

• Per Internet, sense necessitat d’acudir personalment a l’Administració. La Seguretat Social posa a la disposició dels ciutadans un servei per a això a la seva pàgina web. No és necessari disposar de certificat digital per efectuar aquest tràmit. Una vegada hagi efectuat la sol•licitud, se li enviarà la targeta al seu domicili en un termini no superior a deu dies.
• Una altra opció és acudir personalment a les oficines del INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social). En tal cas, ha de demanar cita prèvia.

Si el desplaçament és imminent i no li dona temps a sol•licitar aquesta targeta, pot descarregar un certificat provisional substitutori, en format pdf, que ofereix la mateixa cobertura que la targeta sanitària europea.

Recordi que els països de l’Espai Econòmic Europeu són els següents: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania i Suècia.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+