17

oct

2012

Rea, Avis implantació de taxes.

header_logo_gremicat

A partir del 23 de juny de 2012 s’aplicaran taxes a les sol·licituds presentades al Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA)

L’aplicació de l’article 53 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics implica que els tràmits en el Registre d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció (REA) impliquen el pagament previ d’una taxa.

Les taxes a aplicar són les següents:

·      Per la tramitació de la sol·licitud d’inscripció       100,00 euros
·      Per la tramitació de la sol·licitud de renovació    100,00 euros
·      Per la tramitació de la sol·licitud de variació          20,00 euros
·      Per la tramitació de la sol·licitud de cancel·lació   20,00 euros

Un cop presentada la sol·licitud, es rebrà per via telemàtica una carta de pagament per realitzar la liquidació de la taxa.

 

El pagament es podrà realitzar:

  • A la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial
  • A qualsevol oficina de “La Caixa”
  • Per Internet a través de www.gencat.cat/oge

Si exhaurit el termini es comprova que no s’ha realitzar el pagament:

  • S’entendrà per desistida la sol·licitud
  • S’arxivarà l’expedient.

Mas información contactando con Asesoría Gremicat Gremicat a facebook Gremicat a twitter

El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+