27

des.

2019

Acceptació de l’herència

aceptacio herencia


L’acceptació de l’herència per l’hereu és una de tantes figures jurídiques que resulta completament desconeguda.

La primera visita és gratuïta, sol·licita informació >

L’acceptació de l’herència és simplement l’acte pel qual qui és cridat a una herència expressa la seva voluntat de succeir al difunt

 

L’acceptació de l’herència per l’hereu és una de tantes figures jurídiques que tots creiem conèixer-la, és més tenim unes nocions d’això, però que en el fons resulta completament desconeguda.

L’acceptació de l’herència és simplement l’acte pel qual qui és cridat a una herència expressa la seva voluntat de succeir al difunt.

La possessió de béns hereditaris s’entén transmesa als hereus sense interrupció i des del moment de la defunció del causant. Però només si s’adhereixen a través de la seva acceptació i adquisició. És a dir, també es pot repudiar l’herència o acceptar-la a benefici d’inventari.

Aceptación o renuncia a la herencia

Totes dues figures, l’acceptació i la repudiació/renuncia a l’herència són actes jurídics realitzats de manera voluntària i lliure per l’hereu.

En principi poden acceptar o repudiar l’herència tots els que tenen la lliure disposició dels seus béns, és a dir, plena capacitat jurídica.

No existeix termini per a acceptar o repudiar l’herència.

L’acceptació de l’herència per l’hereu li farà a aquest responsable de les càrregues i deutes de l’herència, no sols dels béns d’aquesta sinó també amb els seus propis. I cal fer-la de manera expressa, no valent acceptar-la només de manera verbal.

També se suposa acceptada l’herència tàcitament quan l’hereu, fins i tot sense haver-la acceptat expressament, ven, dona o cedeix el seu dret a un tercer o renúncia a ella per un preu a favor dels seus cohereus.

També es pot acceptar l’herència a benefici d’inventari, que exclou l’adjudicació de l’hereu del seu patrimoni dels deutes hereditaris. No oblidem que els problemes fiscals que ocasiona l’acceptació d’una herència són, a vegades, certs i d’especial gravetat, la qual cosa fa recomanable utilitzar aquesta figura jurídica, que, repeteixo, permet a l’hereu no haver de fer front als deutes del causant amb el seu patrimoni i així protegir-se davant la possibilitat d’heretar obligacions inesperades.

Finalment, la repudiació de l’herència que el rebuig del cridat a l’herència a ser hereu pot fer-se davant Notari en instrument públic i significa la seva renúncia a l’herència i com a regla general, és irrevocable.

Si necessita assessorament sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’acceptació d’una herència no dubti a posar-se en contacte amb el nostre despatx.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica