03

gen

2018

Acomiadament treballadora abans dels nou mesos de naixement del fill

Despido trabajadora antes de los nueve meses de nacimiento de hijo sólo puede ser nulo o procedente

L’acomiadament de la treballadora abans dels nou mesos de naixement de fill només pot ser nul o procedent.

No procedeix la declaració d’improcedència en el cas d’un acomiadament d’una treballadora abans de transcórrer nou mesos des de la data de naixement, adopció o acolliment del fill.

En aquest cas, s’aplica exactament la mateixa protecció que a les embarassades, per la qual cosa, si es duu a terme el seu acomiadament, aquest només pot ser declarat nul o procedent (sentència del Tribunal Suprem de 23.12.14, en unificació de doctrina).

Una treballadora que prestava els seus serveis com a assessora tècnica, a través de diversos contractes d’obra (primer formalitzats amb una contracta i els últims directament amb l’empresa), va estar de baixa maternal. Després de finalitzar, es va reincorporar al seu lloc i vuit mesos després se li va comunicar l’extinció del seu contracte per finalització de l’obra o servei. La treballadora va demandar per acomiadament a l’empresa, en entendre que el contracte d’obra era fraudulent.

En cap de les instàncies es posa en dubte que es tracta d’un acomiadament (i no d’una finalització de contracte temporal) en ser fraudulent el contracte d’obra. No obstant això, encara que tant el Jutjat social com el Tribunal Superior de Justícia van declarar la improcedència de l’acomiadament, no ho entén així el Tribunal Suprem.

Independentment que existeixi o no discriminació i que la raó de l’extinció no estigui relacionada amb el fet de la maternitat, el Tribunal Suprem entén que no procedeix la declaració d’improcedència en determinar expressament l’Estatut dels Treballadors, i sense cap dubte, que “serà també nul l’acomiadament en el cas dels treballadors després d’haver-se reintegrat al treball en finalitzar els períodes de suspensió del contracte per maternitat, adopció o acolliment o paternitat, sempre que no haguessin transcorregut més de nou mesos des de la data de naixement, adopció o acolliment del fill”. L’acomiadament en aquests casos només pot ser declarat nul o procedent, però no és possible la improcedència.

I en aquest cas concret, ja que des de la data de la baixa per maternitat (3 d’octubre) fins a la d’acomiadament (13 de juny) no han transcorregut nou mesos (en concret, han transcorregut vuit mesos i deu dies), l’acomiadament és nul. Per tant, el Suprem condemna a l’empresa a la immediata readmissió de la treballadora i a abonar-li els salaris de tramitació corresponents.

En definitiva, el Tribunal Suprem entén que la norma sobre el blindatge durant els nou mesos posteriors al part no admet cap interpretació, ni àmplia ni estricta. Per tant, si no han transcorregut nou mesos des de la data de naixement fins a l’extinció, l’acomiadament serà declarat nul (tret que pugui acreditar-se la procedència), amb independència del temps que quedi fins al compliment dels nou mesos.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn