05

gen.

2022

Calendari de dies inhàbils a l’efecte del còmput de terminis 2022

Calendari de dies inhàbils a l'efecte del còmput de terminis 2022

La Resolució de 24 de novembre de 2021, estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2022.

Es declaren dies inhàbils per al còmput dels terminis, els següents:

 

La Resolució de 24 de novembre de 2021, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, estableix a l’efecte de còmput de terminis, el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2022.

Es declaren dies inhàbils per al còmput dels terminis, els següents:

  1.  en l’Administració de l’Estat: els dissabtes, els diumenges i els dies festius d’àmbit nacional no substituïbles, o sobre les quals la totalitat de les Comunitats Autònomes no ha exercit la facultat de substitució. Als dissabtes i diumenges se sumen, per tant, com a dies inhàbils: 6 de gener, 15 d’abril, 12 d’octubre, 1 de novembre i 6 i 8 de desembre.
  2.  en l’àmbit de les Comunitats Autònomes: els dies festius determinats per cada Comunitat Autònoma com a festius.
  3.   en las entidades locales: los días que establezcan las Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.​


Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica.