18

jun

2018

Acumulació del Crédit per a la Formació

Crédito para formación acumulado

Fins al 30 de juny, si té menys de 50 treballadors, pot acumular el crèdit d’aquest any al crédit formatiu dels dos anys següents.

 
 
 
La seva empresa disposa d’un crèdit per gastar en formació que es calcula, segons la grandària de la seva empresa, aplicant un percentatge sobre les cotitzacions per formació professional efectuades l’any anterior. Per exemple, si té entre 10 i 49 empleats, el crèdit és del 75% d’aquestes cotitzacions.

Si l’empresa té menys de 50 treballadors, pot reservar el crèdit de formació no disposat en un exercici, i acumular-ho en els dos exercicis següents. Aquesta opció no era possible abans del 2018.

Per poder exercir aquesta opció, ha d’efectuar una comunicació a la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE). En concret, en l’aplicació de la seva pàgina web que serveix per notificar la formació bonificada, vagi a la pestanya “Característiques” i marqui la casella que s’ha creat a aquests efectes.

Això sí, no es demori. La comunicació indicada s’ha de realitzar fins a com a màxim el 30 de juny. Si se li passa aquest termini, no podrà acumular en el futur el crèdit de l’any en curs.

Per ampliar aquesta informació sobre el Crédit per a la Formació, con consulti amb Assessoría laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn