04

oct.

2017

Empleats de la llar: Finalització descompte Seguretat Social

Descuentos seguridad social

Empleats de la llar: Finalització descompto a les cotitzacions de la Seguretat Social

El passat 27 de juny es van aprovar els Pressupostos de l’Estat 2017. Lamentablement, el descompte del 20% en les quotes mensuals que paguen a la Seguretat Social els ocupadors que donen d’alta per primera vegada a treballadors dins del sistema especial per a empleats de llar va quedar sense efecte al juliol 2017 després de no incloure’s esment exprés a la seva pròrroga en l’última llei de Pressupostos.

Aquestes bonificacions, vigents des de 2012, s’ampliaven amb un esment exprés en la llei de Pressupostos de cada exercici.

En 2017, els Pressupostos van estar prorrogats fins a juny, quan es va aprovar la nova llei en la qual no es va fer esment exprés a aquesta bonificació i, per tant, va decaure la seva aplicació.

Així mateix, aquesta mesura no afecta a les famílies nombroses que segueixen mantenint la bonificació del 25% per empleades de la llar en la quota de la Seguretat Social sempre que aquestes compleixin amb les especificacions que sol·licita la TGSS.

La Seguretat Social va iniciar l’eliminació amb data 1 de juliol de 2017 pel que, la primera quota sense bonificació del 20% ha estat la del mes de Juliol 2017 i en conseqüència, la TGSS ha realitzat el 31 Agost 2017 el càrrec de les noves quotes sense bonificació.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral