24

nov

2021

Exempció en l’IRPF delss vals de menjar

Exempció en l’IRPF delss vals de menjar

Poden considerar-se com a exempts els vals de menjar lliurats a aquells treballadors que exerceixen la seva funció a través de la modalitat de teletreball i jornades contínues.

Es tractaria d’un rendiment del treball en espècie exempt, amb el límit d’11 euros diaris.

 

Una associació agrupa empreses emissores de vals de serveis, com a vals de menjar, que es lliuren per determinades empreses com a retribució als seus empleats, per a costejar les despeses en menjars en què incorren aquests empleats, eleva consulta a la DGT amb las següents dubtes:

1. Si poden considerar-se com a exempts els vals de menjar lliurats com  a rendiment de treball en espècie a aquells treballadors que exerceixen la seva funció total o parcialment a través de la modalitat de teletreball i, així mateix, si és aplicable en el cas de lliurament a treballadors que exerceixen la seva funció mitjançant jornades contínues.

2. Si les despeses de gestió del menjar al domicili, tant en el cas de que es facturin per l’establiment d’Hosteleria juntament amb el menjar, com en el cas de que siguin facturats de manera independent per l’empresa encarregada de la gestió, quedarien inclosos en l’exempció.

 

A la vista de l’anterior la DGT considera:

En relació amb els vals-menjar per a empleats en teletreball o amb jornada contínua la DGT considera que, complint-se amb els requisits reglamentàriament establerts, ens trobem davant una fórmula indirecta de prestació del servei de menjador d’empresa, per la qual cosa es tractaria d’un rendiment del treball en espècie exempt, amb el límit d’11 euros diaris.

Respecte de les despesos de gestió del menjar al domicili, resulta indiferent si els mateixos es facturen per l’establiment d’Hosteleria juntament amb el menjar, o bé es facturen de manera independent per l’empresa encarregada de la gestió, quedant en tots dos casos inclosos en l’exempció, si bé, l’import total exempt d’aquesta fórmula indirecta de prestació del servei de menjador d’empresa no pot superar el referit límit d’11 euros diaris.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn