17

gen.

2023

Fitxa Alta Treballador Indispensable Emplenar

Fitxa Alta Treballador Indispensable Emplenar

Per a poder tramitar l’alta del treballador en seguretat social serà INDISPENSABLE emplenar la “Fitxa de Contracte” amb totes les dades sol·licitades.

 

S’ha dissenyat una fitxa tipus perquè les empreses l’enviïn emplenada al seu assessor laboral cada vegada que vulguin donar d’alta a un treballador amb les dades necessàries.

 

A partir d’aquest any 2023 i a l’efecte d’agilitzar la tramitació de les altes en seguretat social dels treballadors en les empreses, s’ha dissenyat una fitxa tipus perquè les empreses l’enviïn emplenada al seu assessor laboral cada vegada que vulguin donar d’alta a un treballador, amb les dades necessàries per a poder tramitar de manera eficient les altes dels treballadors en l’empresa.

Per a poder tramitar l’alta del treballador en seguretat social serà INDISPENSABLE emplenar la “Fitxa de Contracte” amb totes les dades sol·licitades.

També ens hauran d’adjuntar fotocopia DNI del treballador/a i el seu número de la Seguretat Social. En cas de cobrament per transferència, fotocòpia del compte bancari d’abonament.

D’aquesta manera evitem duplicitat d’informació, incidències o possibles reclamacions per part de la Seguretat Social, si no s’han informat correctament les dades.

Si no rebem la “Fitxa de Contracte” degudament emplenada i tota la documentació necessària GREMICAT no es fa responsable de les reclamacions o sancions que puguin venir de la contractació.

Recordar informar a GREMICAT amb 24 hores d’antelació de les altes (no compten els caps de setmana o festius) per a presentar el Contracte en termini. Un treballador/a no pot iniciar la seva activitat, sense estar d’Alta en Seguretat Social. Les altes no poden presentar-se amb data retroactiva. Les sancions per aquestes incidències són “molt greus” i d’imports elevats.

Si tenen qualsevol dubte a l’hora d’emplenar la fitxa poden posar-se en contacte amb el seu assessor laboral perquè els informi com emplenar-la de manera correcta.

DESCARREGA AQUÍ LA FITXA DE CONTRACTE

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral