23

set.

2022

Formació obligatòria treballadors indústria siderometal

Formació obligatòria treballadors indústria siderometal

Aquesta formació obligatòria afecta a totes les empreses del sector de la indústria del siderometal de tota Espanya

 

Aquest tipus de formació de reciclatge ha de ser presencial per als oficis i està permesa la modalitat en línia per a directius i personal d’oficina

 

Aquesta formació obligatòria afecta a totes les empreses del sector de la indústria del siderometal de tota Espanya.

Aquesta “nova” formació per als treballadors de Metall que NO treballen en obres de construcció està classificada de la següent forma:

 -Directius: formació de 6 hores en modalitat en línia o presencial.

– Personal d’oficina: formació de 6 hores en modalitat en línia o presencial.

– Oficis (treballadors de l’àrea de producció i manteniment): formació de 20 hores en modalitat presencial (12 hores de la part troncal i 8 hores específiques per ofici).

– Nivell bàsic: formació de 50 hores (20 hores presencials i 30 en línia).

– Formació de Reciclatge: durada mínima de 4 hores a rebre una vegada transcorreguts tres anys de l’anterior formació.

Aquest tipus de formació de reciclatge ha de ser presencial per als oficis i està permesa la modalitat en línia per a directius i personal d’oficina.

Per a poder establir una correspondència entre els dos sistemes de formació, la que reben els treballadors d’aquest sector que treballen en obres de construcció i la dels quals no, hi ha unes taules de convalidació d’una formació i una altra publicada en l’ANNEX III de l’IV Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall.

És important que es posin en contacte amb el seu servei de prevenció aliè per a comprovar que tots els treballadors de les seves empreses han realitzat aquesta formació, i si alguns no la tenen, que com més aviat millor procedeixin a formar-los.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.