13

març

2023

Límit 2% al preu del lloguer

Límit 2% al preu del lloguer

Els arrendadors podran pujar com a màxim un 2% el lloguer als seus inquilins durant 2023. Els contractes de lloguer que finalitzin abans del 30 de juny de 2023 podran prorrogar-se durant 6 mesos.

 

L’objectiu d’aquesta mesura extraordinària és atenuar els efectes que la pujada de l’Índex de Preus al Consum (IPC) pugui tenir en l’àmbit de l’arrendament d’habitatge, atès que és un índex habitual en els contractes.

 

Els arrendadors podran pujar com a màxim un 2% el lloguer als seus inquilins durant 2023. Els contractes de lloguer que finalitzin abans del 30 de juny de 2023 podran prorrogar-se durant 6 mesos.

El Consell de Ministres va aprovar el passat 27 de desembre de 2022 la pròrroga del límit del 2% a la pujada dels lloguers, que va ser acordada el 29 de març d’aquest any en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials que la invasió de Rússia a Ucraïna està tenint en els ciutadans.

L’objectiu d’aquesta mesura extraordinària és atenuar els efectes que la pujada de l’Índex de Preus al Consum (IPC) pugui tenir en l’àmbit de l’arrendament d’habitatge, atès que és un índex habitual en els contractes.

L’actualització de la renda no podrà superar el resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat, que publica l’Institut Nacional d’Estadística cada mes i que està topat en el 2%. La utilització d’aquest índex de referència respon a raons d’extraordinària i urgent necessitat.

Què puc fer si acaba el meu contracte de lloguer d’habitatge?

L’arrendatari d’un habitatge pot negociar amb l’arrendador l’increment de la seva renda.

– Si l’arrendador és un gran tenidor, és a dir persona física o jurídica titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial, la pujada del lloguer serà la pactada entre les parts, si bé no podrà superar el 2%.

– Si l’arrendador no és un gran tenidor, l’increment de la renda podrà ser superior al 2% si ho accepten totes dues parts. Si no arriben a un acord, la pujada no excedirà el resultat d’aplicar la variació anual del *IGC (Índex de Garantia de Competitivitat), amb un màxim del 2%.

Puc aplicar la pujada de l’IPC si actualitzo el lloguer del meu habitatge?

No. L’arrendador d’un habitatge, quan arribi el moment de l’actualització anual de rendes, no podrà aplicar l’IPC, encara que estigui estipulat en el contracte, sinó el l’GC (Índex de Garantia de Competitivitat).

Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer

Els contractes de lloguer d’habitatge habitual que arribin a terme entre el 28 de desembre de 2022 i el 30 de juny de 2023 es prorrogaran, a petició de l’inquilí, durant altres sis mesos des de la data de finalització, mantenint totes les seves condicions.

La pròrroga no s’aplica si l’arrendador necessita la casa per a destinar-la a habitatge permanent per a ell o per als seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció, o per al seu cònjuge en casos de separació o divorci, sempre que en el contracte s’hagués fixat aquest cas.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria Fiscal