11

oct.

2017

MODEL 111 (IRPF) – Presentacions

Impuesto de hacienda

La periodicitat del model és normalment trimestral, excepte per les grans empreses que té caràcter mensual.

En el cas de liquidacions trimestrals, el termini de presentació es fa durant els 20 primers dies naturals d’abril, juliol, octubre i gener. En el cas de liquidacions mensuals, el termini de presentació es fa durant els primers 20 dies naturals del mes següent al període de liquidació mensual que correspongui.

En quant al pagament de l’impost aconsellem la domiciliació al compte bancari de l’empresa. En aquest sentit, és important saber que el termini per domiciliar l’import finalitza el dia 15 del període de liquidació (15 d’abril, 15 de juliol, etc). Posteriorment al dia 15 ja no es pot domiciliar i llavors solament ens quedaria l’opció d’ingrés mitjançant la sol·licitud del NRC al banc.

És important saber que el compte bancari comunicat en la domiciliació solament es pot variar fins al dia 15. Després del dia 15 ja no es pot canviar. De la mateixa manera, la domiciliació només es por revocar fins al dia 15.

Per últim, els preguem que les factures amb retenció de professionals independents les enviïn el més aviat possible per tal d’incloure-les a l’impost. Entre el dia 1 i 10 d’ octubre ens facilitaria molt la gestió. En tot cas, si alguna factura no s’envia a temps quedaria pendent pel trimestre següent.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral