19

des.

2018

Important canvi en la Llei de Marques

Modificación Ley de Marcas

El proper 14 de gener de 2019 entrarà en vigor la nova Llei de Marques a Espanya i un dels principals canvis afectarà al tràmit d’oposició contra una marca espanyola.

Entra en vigor la nova Llei de Marca en Espanya

Important canvi en la Llei de Marques que afecta als registres concedits fa més de 5 anys.

La nova normativa permetrà exigir proves d’ús de les marques que s’oposin a un nou registre per garantir la seva correcta protecció.

El proper 14 de gener de 2019 entrarà en vigor la nova Llei de Marques a Espanya i un dels principals canvis afectarà al tràmit d’oposició contra una marca espanyola. A partir d’aquest moment, si realitza una oposició a una nova sol·licitud de registre, el sol·licitant de la marca contrària podrà exigir que aporti proves d’ús de la seva marca (l’oponent) en els últims cinc anys, sempre que la marca que s’oposa hagi estat concedida amb anterioritat a gener de 2014.

En cas de no aportar les proves d’ús corresponents, podria implicar les següents conseqüències:

  1. Es desestimaria l’oposició per a aquells productes o serveis que no s’hagués demostrat l’ús.
  1. El registre de la seva marca o nom comercial correria el risc de ser cancel·lat per falta d’ús si el titular de la nova sol·licitud considerés que la seva marca és contraproduent per als seus interessos comercials.

Per tot això, ISERN Patentes y Marcas pot ajudar-los a realitzar les següents accions recomanades:

Revisar si la cartera de marques està sent utilitzada en actualitat conforme al seu registre.

  • 1. En cas que estiguin sent usades de manera diferent (un altre disseny o nom) o per a altres productes o serveis, procedir a una nova sol·licitud de marca que s’ajusti a la realitat d’ús.
  • 2. Identificar aquelles marques registrades que tinguin més de cinc anys d’antiguitat i no estiguin sent utilitzades, però que interessi mantenir i defensar enfront de noves sol·licituds i possibles accions de cancel·lació per falta d’ús. En aquests casos, i segons les particularitats de cada registre, els proposarem una estratègia concreta i personalitzada
  • 3. Elaborar un arxiu de proves d’ús de les seves marques en el qual s’inclogui, i actualitzi amb certa freqüència, documentació com: catàlegs, exposicions en fires, factures, publicitat, fotografies, etc., que pugui ser utilitzat per aportar-ho en les ocasions requerides per garantir la protecció de la marca.

Si té qualsevol dubte o necessita assessorament, poden posar-se en contacte amb el nostre despatx col·laborador en temes de patents i marques: ISERN PATENTES Y MARCAS. Persona de contacte: Isidoro Zatarain, Telèfon: 93.363.79.00 i  email: zatarain@isern.com

 

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria Jurídica