Notícies

28

SEP

2022

Acomiadament per fets comesos fora del centre i de la jornada de treball

Acomiadament per fets comesos fora del centre i de la jornada de treball

El TS en sentència d'unificació de doctrina de 3105/2022, EDJ 599968, declara procedent un acomiadament disciplinari basat en agressions i insults a un company   Els fets produïts tenen rellevància i vinculació amb l'activitat laboral, en haver produït una deteriora(...)

+ Info

27

SEP

2022

Modificar la base de cotització com a autònom fins al 30 de setembre

Modificar la base de cotització com a autònom fins al 30 de setembre

A partir de l'1 de gener de 2023 es començarà a aplicar el nou sistema de cotització d'autònoms i si al desembre de 2022 cotitza per una base major a la qual correspondria per trams podrà seguir així si ho desitja l'autònom   Es permetrà seguir sobre cotitzant inde(...)

+ Info

23

SEP

2022

Formació obligatòria treballadors indústria siderometal

Formació obligatòria treballadors indústria siderometal

Aquesta formació obligatòria afecta a totes les empreses del sector de la indústria del siderometal de tota Espanya   Aquest tipus de formació de reciclatge ha de ser presencial per als oficis i està permesa la modalitat en línia per a directius i personal d'oficin(...)

+ Info

21

SEP

2022

L'abonament prorratejat de les pagues extra prohibit en conveni allibera l'empresari?

L'abonament prorratejat de les pagues extra prohibit en conveni allibera l'empresari?

L'acceptació per part del treballador del prorrateig mensual de les pagues extraordinàries, malgrat la prohibició expressa continguda en conveni col·lectiu, eximeix a l'empresari de la seva obligació d'abonar-les de nou en les dates previstes L'inc(...)

+ Info