15

maig

2019

Novetats subvencions 2019

Resum de novetats en subvencions per a comerços per a l’any 2019, de suport a la participació en fires, de transformació digital en les empreses.

Suport a la participació en fires, de transformació digital a les empreses i d’instal·lació de sistemes de “Click & Collect”..

Els beneficiaris continuen sent els mateixos sectors, però han de tenir, com a mínim, un local a peu de carrer obert al públic.

Els sectors són:

Empreses de comerç (tots els sectors comercials) i serveis com a Tallers mecànics, Serveis fotogràfics, Copisteries i arts gràfiques, Serveis de reparacions, Agències de viatges detallistes, Tintoreria i bugaderies, Perruqueria i salons d’estètica i bellesa, Bars i restaurants, Serveis de menjar preparat i servei d’àpats.

Línies de subvencions per a pimes i autònoms

Suport a la participació de les empreses en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional

1) A Catalunya: Participació com a expositor en les activitats firals inscrites en el Registre d’Activitats Firals de la Generalitat:

En fires estatals han de ser d’àmbit professional.

Se subvenciona el 50% amb un màxim de 3.000€

2) En el cas de fires internacionals participació com a expositor en fires professionals.

Se subvenciona el 50% amb un màxim de 5.000€

Suport en el procés de transformació digital de les empreses.

1) Per actuacions que suposin una presència activa a Internet, la millora de capacitació digital dels encarregats de l’estratègia i innovació en el punt de bena.

Nota: s’incorpora aquest any també la formació del personal com a concepte subvencionable (a més de tot el màrqueting digital i despeses de l’any passat) i es redueix la quantitat al 50% amb un màxim de 2000€.

2) Per a projectes de omnicanalitat globals que siguin capaços de donar un coneixement del client de 360º i la integració i automatització de la gestió del negoci

Se subvenciona el 50% amb un màxim de 10.000€ i en aquest cas han de disposar d’un Pla Estratègic Digital de l’empresa.

Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.

Recuperació dels locals buits: obrir un nou local.

2) Reformes d’establiments amb més de 10 anys d’activitat empresarial

3) Sistemes de “Click & Collect”: Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de cadenats i/o armaris amb el programari corresponent).

Nota: Se subvenciona el 50% amb un màxim de 5.000€ per cada projecte.

Nota: També hi ha subvencions per al sector de la moda, l’artesania i per a associacions, i gremis empresarials, centrals de compres i cooperatives.

Data convocatòria: en breu.
Per a ampliar aquesta informació consulti amb els nostres col·laboradors en subvencions:

info@cisle.es
Telf. 630 75 12 59
Portal de l´Angel, 36 Edif. Networkia
08002-Barcelona.