17

març

2023

Ocupadors de la llar: 3 càrrecs al febrer

Ocupadors de la llar: 3 càrrecs al febrer

La majoria dels ocupadors de la llar, a la fi de febrer 2023, van rebre 3 càrrecs diferents en el seu banc.

Els 3 càrrecs serien els següents: “pagament de la quota mensual de seguretat social”, “nova cotització per desocupació”, “regularització de les diferències de cotització dels anys anteriors”.

 

La majoria dels ocupadors de la llar, a la fi de febrer 2023, van rebre 3 càrrecs diferents en el seu banc corresponents a la seguretat social de la seva empleada de la llar:

– Un és el pagament de la quota mensual de seguretat social que correspon al mes de gener 2023 (ja que la quota es paga sempre a mes vençut).

– Un altre import, que és el de menor import, correspon a una nova cotització per desocupació que han obligat a pagar a tots els ocupadors partir del mes octubre 2022 però aquest import no s’havia cobrat encara dels mesos d’octubre a desembre 2022 en les quotes mensuals, i que ara al febrer han cobrat la quota d’octubre 2022, el mes que ve cobressin la del mes de novembre 2022 i a l’abril 2023 la del mes de desembre 2022. Comprovar el concepte i mes que posi en el rebut del banc.

– L’últim import que s’ha pagat correspon a la regularització de les diferències de cotització dels anys anteriors dels imports actualitzats de salari equivalents a les pujades del SMI de cada any i que es van haver de comunicar a primers de l’any 2022 dels quatre anys anteriors, i que a partir d’aquest mes de febrer 2023 han començat a cobrar, però de mes a mes, per la qual cosa durant molts mesos se suposa que estarà actiu aquest mes. En principi uns dies abans de finalitzar el mes cada ocupador va haver de rebre un email en el qual se li comunicava de forma molt genèrica que a partir d’aquest mes es procedia a regularitzar les quotes. Comprovar el concepte i mes que posi en el rebut del banc.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria Laboral