07

nov.

2022

Pagament del segon termini de la Renda 2021

Pagament del segon termini de la Renda 2021

Avui, 7 de novembre de 2022 finalitza el segon termini de pagament de la declaració anual de la RENDA de l’any 2021 (Model 102).

 

 

És important estar atents als venciments de les obligacions fiscals i no superar la data de pagament, per a evitar una multa i un recàrrec per interessos de demora.

 

El dia 7 de novembre de 2022 finalitza el segon termini de pagament de la declaració anual de la RENDA de l’any 2021 (Model 102).

És important no superar la data de pagament.

Aquest pagament hauria de realitzar-se automàticament des del seu compte bancari on va liquidar el primer pagament de la Renda. Sempre que hagi estat informat el pagament automàtic i domiciliat.

És important estar atents als venciments de les obligacions fiscals i no superar la data de pagament, per a evitar una multa i un recàrrec per interessos de demora.

Aconsellem realitzar les següents comprovacions:

– Consultar amb la seva entitat bancària que tot és conforme per a realitzar el pagament a Hisenda automàticament (Model 102)

– Tenir previst l’import a pagar, el 40% del total de la renda 2021, que serà descomptat del seu compte bancari

Si no té el pagament domiciliat presentar i liquidar el model 102 en la seva entitat bancària.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal