30

oct.

2017

Pagament del segon termini de la Renda 2016

Pago del segundo plazo de la Renta 2016

Dilluns que ve dia 6 de novembre de 2017 finalitza el 2º termini de pagament de la declaració anual de la RENDA de l’any 2016. (Model: 102).

És important no superar la data de pagament.

Aquest pagament hauria de realitzar-se automàticament des del seu compte bancari on va liquidar el primer pagament de la Renda. Sempre que hagi estat informat el pagament automàtic i domiciliat.

És important estar atents als venciments de les obligacions fiscals i no superar la data de pagament, per evitar una multa i un recàrrec per interessos de demora.

Aconsellem realitzar les següents comprovacions:

1- Consultar amb la seva entitat bancària que aquesta tot conforme per realitzar el pagament a Hisenda automàticament (Model: 102)

2- Tenir previst l’import a pagar, el 40% del total de la renda 2016, que serà descomptat del seu compte bancari.

3- Si no té el pagament domiciliat presentar i liquidar el model 102 en la seva entitat bancària

Si va tramitar la Renda 2016 amb GREMICAT serà informat personalment, mitjançant correu electrònic, del 2º termini de pagament de la renda. L’assessorament i tracte personalitzat forma part del servei de GREMICAT.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria fiscal