01

set.

2021

Terminis per al Canvi de Mútua per a Autònoms

Terminis per al Canvi de Mútua per a Autònoms

Els treballadors autònoms que estiguin interessats a canviar de de cara a l’any 2022 tindran de termini per a realitzar-lo fins el dia 30 de setembre de 2021.

Els Terminis per a Canvi de Mútua per als treballadors Autònoms estan recollits en la Llei 35/2014

 

Els Terminis per a Canvi de Mútua per als treballadors Autònoms estan recollits en la Llei 35/2014 de data 26 de novembre, coneguda com la Llei de Mútues, i en l’article 72.b) en relació amb els treballadors autònoms recull el següent: “Els treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació del Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), l’acció protectora dels quals inclogui voluntària o obligatòriament la prestació econòmica per incapacitat temporal, podran optar per adherir-se a una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió d’aquesta. No obstant això, els treballadors que s’hagin incorporat al Règim Especial a partir de l’1 de gener de 1998 hauran de formalitzar la mateixa amb una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, així com aquells adherits a una Mútua des de la indicada data que canviïn d’entitat.”

 

Tot empleat del Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, té l’obligació de tenir concertada una Mútua que cobreixi les cobertures indicades en paràgrafs anteriors, podent canviar de Mútua si ho desitgen.

 

Terminis per a Canvi de Mútua

Els treballadors autònoms que estiguin interessats a canviar de Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de cara a l’any 2022 tindran un termini per a realitzar-lo que finalitzarà el dia 30 de setembre de 2021.

No obstant això, el canvi serà efectiu a partir del dia 1 de gener de 2021.

En cas d’estar interessats en el canvi de mútua, el procediment és senzill. S’haurà d’emplenar l’escrit de sol·licitud d’adhesió en la Mútua que es desitgi. Presentar aquest model abans de la data límit del 30 de setembre de 2021 i presentar-ho en la Mútua amb la qual desitgi concertar aquestes cobertures.


Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral